(มีคลิป) “กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ กรมทหารพรานที่ 35 เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน”

“กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ กรมทหารพรานที่ 35 เร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 07.30 – 12.30 น. ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย/กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งจากคลองสวนหมาก เนื่องจากฝนที่ตกสะสมฯ หลายวัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 12 หลังคาเรือน

โดยกำลังพลได้ช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ไว้ในที่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ทำความสะอาดบ้านเรือน อำนวยความสะดวกผู้ที่เข้า – ออกจากหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเข้า – ออกหมู่บ้าน บางช่วงมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ กำลังพลช่วยประชาชนกรอกกระสอบทราย ทำคันดินกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำที่ไหลกัดเซาะดินบริเวณบ้านพังทลาย และกำจัดเศษขยะ วัชพืช และเศษไม้ที่กีดขวางทางน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างช้าๆ หากไม่มีฝนตกลงมา สถานการณ์อุทกภัยคงกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: