วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกสมาคมไทยการท่องเที่ยว (TTAA) รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย พร้อมคณะฯเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามโครงการ “ฟื้นฟูพลิกวิกฤติเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในประเทศอย่างยั่งยืนและปลอดภัย”

นายกสมาคมไทยการท่องเที่ยว (TTAA) รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย พร้อมคณะฯเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามโครงการ “ฟื้นฟูพลิกวิกฤติเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในประเทศอย่างยั่งยืนและปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนัก งานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงศ์ เผื่อนภิภพ นายกสมาคมไทยการท่องเที่ยว (TTAA) รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย และคณะสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตามโครงการ “ฟื้นฟูพลิกวิกฤติเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในประเทศอย่างยั่งยืนและปลอดภัย”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: