วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะฯ ในฐานะศิษย์เก่าร่วม “กิจกรรมมอบถุงปันใจให้แก่ชมรมครูเก่า” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง “ACLA ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสัมพันธ์ ห่วงใยแบ่งปันยามวิกฤต เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน”

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะฯ ในฐานะศิษย์เก่าร่วม “กิจกรรมมอบถุงปันใจให้แก่ชมรมครูเก่า” โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง “ACLA ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสัมพันธ์ ห่วงใยแบ่งปันยามวิกฤต เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน”

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการสมาคมฯและประธานศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ACLA : Assumption College Lampang) แต่ละรุ่น ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมมอบถุงปันใจให้แก่ชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสถานการณ์โควิด

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ในนามศิษย์เก่า รร.อัสสัมชัญลำปาง ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดขึ้น ซึ่ง “ถุงปันใจ” ที่นำมามอบให้นั้นได้รับความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากสมาพันธ์ศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและคณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง โดยมอบให้กับชมรมครูเก่าอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 64 คน ณ อาคารบ้านเขียว หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง (ติดสำนักงานที่ดิน)

ทั้งนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่ได้ฟูกฟักประสาทวิชาสั่งสอนตนเองมาอย่างดี จนได้มีวันนี้ จึงดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ทั้งระลึกเสมอว่าหากมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลได้ ตนพร้อมปฏิบัติด้วยความยินดีอย่างยิ่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น กิจกรรมดีๆที่แสดงถึงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือกัน แบ่งปันกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ เรารุ่นหลังพร้อมใจมีให้เสมอมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: