วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“วิกฤติขาดแคลนโลหิต” ทหารจิตอาสา “มทบ.33” บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19

“วิกฤติขาดแคลนโลหิต” ทหารจิตอาสา “มทบ.33” บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 มทบ.33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤติขาดแคลนโลหิต ณ ธนาคารเลือด รพ.มหาราชเชียงใหม่ โดย มทบ.33ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวนผู้บริจาคโลหิต 10 ราย ได้โลหิต จำนวน 4,500 ซีซี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: