วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เหล่าข้าราชการ มทบ.32 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เหล่าข้าราชการ มทบ.32
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าสโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ได้มี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี,ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษามณฑลทหารบกที่ 32, คณะข้าราชการในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 32, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง, รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกฯ รวมทั้ง ข้าราชการจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ยังความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนของประเทศชาติ พร้อมกันนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: