วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“คลายความลำบากจากสถานการณ์โควิด เราจะพิชิตโรคภัยไปด้วยกัน”

“คลายความลำบากจากสถานการณ์โควิด เราจะพิชิตโรคภัยไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 มทบ.32/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.32 มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32/จิตอาสา 904 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนช่างแต้ม และ เจ้าหน้าที่ อสม.เทศบาลนครลำปาง ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคโควิด – 19 ที่เข้ารับการรักษา จนอาการแข็งแรง หายเป็นปกติและไม่มีโรคแทรกซ้อน พร้อมให้ออกมากักตัวต่อที่บ้านพักอาศัย เพื่อเฝ้าระวังอาการอีก 14 วัน จำนวน 3 ครัวเรือน โดยทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จาก อสม. ประจำหมู่บ้าน เฝ้าติดตามอาการ วัดไข้ อย่างใกล้ชิดทุกวัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: