วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “ทหารจิตอาสา-ประชาชน จัดกิจกรรมทำความดี พัฒนาพื้นที่รอบโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9”

“ทหารจิตอาสา-ประชาชน จัดกิจกรรมทำความดี พัฒนาพื้นที่รอบโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32, ข้าราชการและสมาชิกองค์การทหารผ่านศึกเขตลำปาง, สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดลำปาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

อีกทั้งบริเวณโดยรอบโครงการฯนั้นกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนชุมชนได้ใช้ประโยชน์ทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม เรียบร้อยและเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน มีความรักความสามัคคีกัน ระหว่างหน่วยทหารและชุมชนรอบค่ายฯให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: