วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 178/2564 เพื่อติดตามมาตรการต่างๆ ในพื้นที่

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 178/2564 เพื่อติดตามมาตรการต่างๆ ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายเพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 178/2564 เพื่อติดตามมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ การพิจารณาในการขอจัดกิจกรรมของหน่วยงาน และพิจารณามาตรการการป้องกันโรค COVID – 19 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: