วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รองวิภาวัลย์” ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด)

“รองวิภาวัลย์” ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วัดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 7 วัด หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงชนิด LED เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: