กำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกิจกรรมทำความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม การบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปริมาณโลหิต 2,700 มล. มอบน้ำดื่ม “พัชรธรรม” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด -19 ณ วัดดาราภิมุข ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่นำโดย นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และได้มอบน้ำดื่ม”พัชรธรรม” ,หน้ากากอนามัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: