ทหารของพระราชา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมร้อยใจพสกนิกรชาวลำปาง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของปวงชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

ทหารของพระราชา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ร่วมร้อยใจพสกนิกรชาวลำปาง
เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของปวงชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งจังหวัดลำปางได้ประกอบพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน รวมถึงตัวแทนองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: