“คุณพระช่วย” พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง ร่วมกันบริจาคปัจจัย เครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นางจันทร์ตา  ที่ถูกเพลิงไหม้บ้านหมดทั้งหลัง

“คุณพระช่วย” พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง ร่วมกันบริจาคปัจจัย เครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นางจันทร์ตา ที่ถูกเพลิงไหม้บ้านหมดทั้งหลัง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิง,พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอสะเมิง ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยจำนวน 10,500บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องใช้ที่จำเป็น แก่นางจันทร์ตา อินต๊ะปัญญา ที่ถูกเพลิงไหม้บ้านหมดทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บ้านห้วยคอก อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: