วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (19 ตุลาคม 2564)

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (19 ตุลาคม 2564)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้.-

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน), เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง บริเวณพื้นที่บ้านตะโต๊ะโกร ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลการดำเนินการพบ ต้นยางนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร ถูกตัดโค่นเหลือแต่ตอ จำนวน 3 ต้น บริเวณใกล้ๆ กันพบไม้ยางนาท่อน ขนาดยาว 2.40 – 3.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และไม้ยางนาแปรรูป ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 150 แผ่น กับขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 2.40 เมตร อีกจำนวน 10 แผ่น จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียงพบเพียงเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง และเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 ปื้น แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้เป็นของกลางพร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: