วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเป็นครอบครัวกองทัพบก

กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเป็นครอบครัวกองทัพบก

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายต้องการให้มีการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพบก โดยให้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ด้วยการนำร่องและทดสอบระบบการสมัครสอบออนไลน์กับกลุ่มนายทหารประทวนที่มีแหล่งที่มาจากทหารกองประจำการและทหารกองหนุนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้เตรียมเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน (RTA Recruitment System) แบบรวมการและดำเนินการสอบเพียงครั้งเดียว (One Stop Service) จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่ นักเรียนนายสิบทหารบก, นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี, นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ และทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน ซึ่งการสมัครจริงจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ปัจจุบันกองทัพบกได้พัฒนาระบบการรับสมัครผ่านเว็บเพจเดียวเป็นที่เรียบร้อย ที่จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารในปี 2565 เข้าร่วมทดสอบระบบการสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้ ผ่านเว็บไซต์ : การสมัครสอบออนไลน์กองทัพบก https://recruitment.rta.mi.th/

การเปิดโอกาสให้มีการทดสอบระบบดังกล่าว ก่อนวันเปิดรับสมัครจริง ถือเป็นการช่วยให้ผู้ที่สนใจรับราชการทหาร ได้มีโอกาสศึกษารูปแบบขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์ ศึกษาคุณสมบัติแต่ละประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองและเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถแจ้งถึงปัญหาขัดข้องต่างๆ จากการทดสอบระบบสมัครออนไลน์ โดยกองทัพบกจะนำข้อคิดเห็น มาปรับปรุงระบบให้มีความสะดวกง่ายต่อการสมัคร เพื่อให้พร้อมเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา หรือ Line ID : @Thaijobjob

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนให้บุคคลที่มีความประสงค์ ร่วมเป็นครอบครัวกองทัพบก และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วน สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพบกได้ในรูปแบบใหม่ ที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงของทุกกลุ่มบุคคล ในสังคมไทยอย่างเท่าเทียมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: