ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาน้ำล้นตริ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาน้ำล้นตริ่ง

เมื่อ 20 ต.ค.64 เวลา10.00น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปจ./ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ., พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.จ./ รอง ผบ.มทบ.12 พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี ,ปภ.ปจ., ชลประทาน ปจ.,แขวงการทาง ปจ., สนง. ทรัพยากรน้ำ ภาค.6, ศบภ.มทบ.12, ศบภ.พล.ร.2 รอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ติดตาม/ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม และตรวจความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นอำเภอเมืองปราจีนบุรี บริเวณ เขื่อนริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าโรงเรียนมารีวิทยา

,รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและวัดแก้วพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ ทำให้น้ำล้นตลิ่ง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วม ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ปภ.ปจ.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดกั้นท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปราจีนบุรี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำออก พร้อมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

//////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี