ตำรวจร้อยเอ็ดจัดจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้ภัยโควิต101คนช่วยผู้ที่ขาดเลือดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ตำรวจร้อยเอ็ดจัดจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้ภัยโควิต101คนช่วยผู้ที่ขาดเลือดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. สภ.เมืองร้อยเอ็ดโดยพ.ต.อ.เนติวัฒน์จันทราผกก.ฯ, พ.ต.ท.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สวป.ฯ พร้อมข้าราชตำรวจจิตอาสาสภ.เมืองร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้ภัยโควิต101คน แก่เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนเลือดโดยตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ฯประธานฯพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯบริเวณ ลานอเนกประสงค์ใต้แฟลตบ้านพัก ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม 2564 (วันปิยะมหาราช)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว