ฝึกอบรมอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ฝึกอบรมอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติ

21ตุลาคม2564
ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้จัดการอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมประพฤติที่สนใจประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัว สังคม เพื่อให้มีรายได้พอจับจ่ายแก้ปัญหาการว่างงานเบื้องต้น นางชุลีกรณ์ แนวณรงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายรัศมี แสนนามวงค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเขียงใหม่สาขาฝาง นางบุญเอื้อ สีสด วิทยากรจิตอาสา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง

ได้ร่วมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติที่มีความสนใจเพื่อจะช่วยหารายได้ช่วยครอบครัว ทำการฝึกอบรมการทำยาดมสมุนไพรเพื่อป้องกันรักษาอาการวิงเวียนศรีษะและรักษาแมลงสัตว์กัดต่อย และเป็นการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นส่วนประกอบเช่น เมลทอล พิมเสน การบูร
(เครื่องเทศใส่ลาบ)
เมล็ดหอมป้อม(ผักชี)
เปยะกั๊ก กานพลู เมล็ดพริกไทยดำ อบเชย ฯ
โดยนำมาผสมกันแล้วนำไส่ขวดปิดฝา เวลาใช้เปิดฝาขวดใช้สูดดมเพื่อแก้รักษาอาการเวียนศรีษะได้เป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมทางกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติมีความสนใจในการฝึกอบรมและสามารถในการนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติจะได้ฝึกอบรมอีกหลายอาชีพต่อไป