วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง และพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และศิษยานุศิษย์ประชาชนผู้เคารพและเลื่อมใสในพุทธศาสนา ร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะด้วยความปลื้มปิติ

พระพรหมมงคลวัชโรดม ซึ่งพระกรุณาโปรดสถาปนา พระเทพปริยัติมงคล ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ด้วยเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จนทำให้วัดจองคำได้รับยกย่องจากมหาเถระสมาคมให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัด”.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: