วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นายอำเภอชัยบุรี นำชาวบ้านเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ชูเกียรติ บุญพร้อม

วันที่ 21 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30 น.นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้ร่วมกันถาง-ตัดหญ้า พรวนดิน โค่นต้นไม้และใส่ปุ๋ย บริเวณริมสระน้ำ 200 ไร่ หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง และหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี ซึ่งได้นำประชาชนร่วมกิจกรรมเช่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ไทรทอง นำประชาชนร่วมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสระน้ำ หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.สองแพรก นำประชาชนต้นไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี กล่าวว่าพื้นที่อำเภอชัยบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติ หลากหลายโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายแห่ง และยังมีพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนได้ร่วมกับหน่วยงานราชการได้ปลูกไว้ในโอกาสต่างๆ วันนี้จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ ณ อ่างเก็บน้ำ 200 ไร่ ม.5 ต.ไทรทอง และแจ้งให้ทุกหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว .

%d bloggers like this: