วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // หนึ่งเดียวในโลก..! พ่อเมืองคนดี ร่วมพิธีชักพุ่มเมืองของชาวสุราษฎร์ฯ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมแบบเรียบง่าย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ชูเกียรติ บุญพร้อม

ช่วงเช้าวันที่ 22 ต.ค.64 บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.ฯ พร้อมด้วยรอง ผวจ.ฯข้าราชการ และประชาชนร่วมประกอบพิธีชักพุ่มเมืองบริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน หนึ่งเดียวของโลก ในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสุราษฎร์ฯ ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนับร้อยปี

สำหรับบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างเรียบง่ายภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีพระสงฆ์มาทำพิธีชักพุ่มที่ประกอบด้วยเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ และปัจจัยสำหรับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณี นอกเหนือจากการชักลากรถพนมพระ (ลากพระ) ซึ่งมีทั้งทางบก และทางน้ำที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน โดยประเพณีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านมีเพียงที่จังหวัดสุราษฎรธานีแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

โดยปีนี้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังคงมีประชาชนจัดตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านแต่จำนวนลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 .

%d bloggers like this: