วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วัดศิริสว่างขอเชิญชวนร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถหลังใหม่ พระครูประภาสโพธิวรคุณ เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เจ้าอาวาสวัดศิริสว่าง บอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ชาวบ้านน้ำอ้อม บ้านสว่าง บ้านแจนแลน และชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดศิริสว่างขอเชิญชวนร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถหลังใหม่
พระครูประภาสโพธิวรคุณ เจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน เจ้าอาวาสวัดศิริสว่าง บอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ชาวบ้านน้ำอ้อม บ้านสว่าง บ้านแจนแลน และชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ว่าในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีต สว.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานอุปถัมภ์ จะเป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถหลังใหม่วัดศิริสว่าง โดยจะมีนางมาลินี อินฉัตร ดร.วิลดา อินฉัตร นายไป่ ศรีอ่อน และนายอนุศักดิ์-นางชลธิชา สมาน

พร้อมด้วยชาวบ้านน้ำอ้อม บ้านสว่าง บ้านแจนแลน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถหลังใหม่ จึงขอบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ชาวอำเภอปรางค์กู่ และจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถหลังใหม่วัดศิริสว่าง ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ด้วย

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: