วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายตวง อันทะไชย นายสุชัย บุตรสาระ และนายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินทางลงพื้นที่ไปยังโครงการแก้มลิงบ้านกู่ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไปของโครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านกู่

และนายชลศักดิ์ สุขี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบ้านกู่ให้ทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามการประชาคมของพี่น้องประชาชนบ้านสระคู ถือว่าเป็นการดำเนินการได้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: