วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1

โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายตวง อันทะไชย นายสุชัย บุตรสาระ และนายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีนายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้ กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลดอกไม้ โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

.
จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านดินดำ ตำบลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุกทกภัยด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: