วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ลงพื้นที่ “ดอยดินแดง สตูดิโอเซรามิค”

สว.ลงพื้นที่ “ดอยดินแดง สตูดิโอเซรามิค”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ

พร้อมด้วย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายมณเฑียร บุญตัน และนางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ดอยดินแดง สตูดิโอเซรามิค เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ซึ่งผลงานทุกชิ้นของดอยดินแดง สตูดิโอเซรามิค ใช้วัตถุดิบทุกอย่างจากธรรมชาติ เป็นงานปั้นมือทุกชิ้น จึงทำให้ลวดลาย และสีสันต่าง ๆ งดงามและมีเอกลักษณ์ โอกาสนี้ คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิคที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: