วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2

โดยมี นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล พลเอก สนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยมี นายทินเทวัญ พุทธลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงขวัญ กล่าวต้อนรับและมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ ความต้องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่มีอาคารผู้ป่วยในสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการ ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอำเภอ

ได้ร่วมกันหารือ เพื่อหาแนวทางในการบูรณาขั้นตอนการทำงานตามของระเบียบราชการให้สามารถการผลักดันให้มีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการรั่วซึมของประตูระบายน้ำปากบุ่ง และกุดเม้ ทำให้แม่น้ำชีล้นมาท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยในประเด็นนี้ผู้แทนของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ได้รายงานผลการดำเนินการและแนวทางในการซ่อมแซมให้แก่กลุ่มเกษตรกร

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: