วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการกีฬา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการกีฬา

วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับนายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา

สมาชิกวุฒิสภาและในฐานะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพ และคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ในประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: