วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1

โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายตวง อันทะไชย นายสุชัย บุตรสาระ และนายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ปภ. เขต 6 ขอนแก่น ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองสียาโยชน์ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองสียาโยชน์ โดยนายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

กล่าวต้อนรับและรายงานรายละเอียดของโครงการฯ จากนั้น นายชลศักดิ์ สุขี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานความคืบหน้าโครงการแก้มลิงหนองสียาโยชน์ให้ทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: