วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 356 ราย

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 356 ราย

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูง 356 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 350 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (22 ต.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 356 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 350 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 9,199 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,234 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 975 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจและ Community Isolation (CI) 1,043 ราย โรงพยาบาลรัฐ 453 ราย โรงพยาบาลเอกชน 701 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 62 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,665 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 491 ราย อาการหนัก (สีแดง) 78 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ทำใหเยอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 13,368 ราย และรักษาหายแล้ว 9,774 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 915,867 คน คิดเป็นร้อยละ 72.62 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 193,778 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 99,303 คน คิดเป็นร้อยละ 81.98 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 622,786 คน คิดเป็นร้อยละ 76.66

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน- เชียงใหม่

%d bloggers like this: