วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วยฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และกองกำลังนเรศวร

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกำลังพลของหน่วยฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และกองกำลังนเรศวร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของ กองร้อยทหารราบที่ 723 (ฐานฯ เมืองน้อย, ฐานฯ ปายสองแง่, ฐานฯ ดอยหัวม้า) พื้นที่ อำเภอปาย และ กองร้อยทหารราบที่ 711 (ฐานฯ สิงขร 1, ฐานฯ สิงขร 3) พื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์แนวชายแดน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพบก, กองทัพภาคที่ 3 และกองกำลังนเรศวร และเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน” .

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: