วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำจิตอาสา ชุดปฏิบัติการฉีดล้าง สกัด ‘ โควิด 19 ‘ ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานศึกษา….ก่อนเปิดภาคเรียน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำจิตอาสา ชุดปฏิบัติการฉีดล้าง สกัด ‘ โควิด 19 ‘ ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานศึกษา….ก่อนเปิดภาคเรียน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ ชุดปฏิบัติการชำระล้างสิ่งปนเปื้อน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ออกทำการฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนการเปิดภาคเรียน วางมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส covid-19 ให้เกิดความปลอดภัย รองรับการเดินทางเข้ามาศึกษาของเด็กนักเรียนและการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนของคณะครูอาจารย์ ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: