วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล

“แนวหลังห่วงใย ใส่ใจดูแล เผื่อแผ่แบ่งเบา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ตามที่กองทัพบกได้ห่วงใยบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ โดยได้มอบเงินเป็นทุนยังชีพทุนละ 3,000 บาท ให้หน่วยดำเนินการมอบให้บุคคลดังกล่าว จำนวน 2 รายทั้งได้ห่วงใยกำลังพลและครอบครัวของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ นั้น

เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยพันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี คุณศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปมอบงบประมาณเป็นทุนยังชีพให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 2 ราย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ณ บ้านพักของกำลังพล(เขต2)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของหน่วยที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวของกำลังพล สร้างความดีใจ อบอุ่นใจให้แก่ครอบครัวของกำลังพลอีกด้วย

%d bloggers like this: