วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ปรับโรงพยาบาลสนาม รับน้องเล็กของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

“ปรับโรงพยาบาลสนาม รับน้องเล็กของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับโรงพยาบาลสนาม เพื่อจัดตั้งพื้นที่กักกันโรคของทหารกองประจำการผลัด 2/64 (State Quarantine) สำหรับน้องทหารใหม่ที่มาจากพื้นทีเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สาธารณสุขกำหนด ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื่องจากจะมีการรับทหารใหม่ผลัด 2/64 เข้าประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงมีการดำเนินการเตรียมความพร้อมอาคาร สถานที่ในการรองรับการกักกันโรคให้กับน้องทหารใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่เน้นย้ำให้ดำเนินการรับทหารใหม่ผลัด 2/64 ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดโดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขและสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดยใช้อาคารหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก เป็นสถานที่ในการกักกันโรค (State Quarantine) ให้กับทหารใหม่ เนื่องจากมีผู้ป่วย COVID-19 ลดลงเป็นจำนวนมาก จึงดำเนินการปิดโรงพยาบาลสนาม และใช้เป็นอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ในการกักกันโรคได้ จึงมีการดำเนินการปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ 0.05% Benzalkonium Chloride ปรับปรังภูมิทัศน์ ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัส และเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

%d bloggers like this: