วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 38 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่กำลังพล

มณฑลทหารบกที่ 38 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ แก่กำลังพล

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ( Unit school )โดยมอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 38 จัดดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และเทคนิคง่ายๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การถ่ายภาพ การผลิตภาพอินโฟกราฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย ทุกกองแผนกฝ่าย จำนวน 30 นาย เข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานนำเสนอข่าวสาร เป็นแนวทางเดียวกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพบก

#unit school
#ประชาสัมพันธ์มทบ.38

%d bloggers like this: