วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจติดตามการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ภายในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน แก่เด็กนักเรียน คณะครู

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจติดตามการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ภายในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน แก่เด็กนักเรียน คณะครู

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้อำนวยการโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร, การปศุสัตว์ และการประมง พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาก้า, โรงเรียนป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโรงเรียนปางกอม ตำบลปางกอม อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาและการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

%d bloggers like this: