วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

“บุญเจดีข้าว สืบสานวิถีชีวิตท้องถิ่น”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 เกี่ยวข้าวและประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อสืบสานวิถีชีวิตชุมชน

, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ อำเภอหล่มสัก, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมงานบุญเจดีข้าว ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่องแสดงถึงวิถีชีวิตชาวนาในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของชุมชน ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: