วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เริ่มแล้ว “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เริ่มแล้ว “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน และเมืองแห่งหัตถกรรมโลก

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 พ.ย. 64 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา แลนด์มาร์กใหม่” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

โดยในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีมาตรการป้องกันโรค พร้อมจัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานผ่านทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมชมบรรยากาศการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประติมากรรมโคมไฟล้านนาอย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เก็บภาพความประทับใจร่วมกับโคมไฟล้านนาสีสันต่าง ๆ นับพันดวง รวมถึงการจัดทำซุ้มอุโมงค์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์สวยงาม กิจกรรมต๋ามผางปะตี้ดส่องฟ้าฮักษาเมือง การลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย นิทรรศการ Pavilion บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเพณียี่เป็ง และเวิร์คช้อปด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ และร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: