วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมการเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1/65 พร้อมทั้งตรวจความพร้อมสถานที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมการเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1/65 พร้อมทั้งตรวจความพร้อมสถานที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 /เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1/65 พร้อมทั้งตรวจความพร้อมสถานที่ ฝึก ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีฝึกการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ( กสษ.3 ) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนกองทัพน้อยที่ 3, ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 4 , ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 7, ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33, ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 , กองกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ, ผู้บังคับการกองบิน 41, จิตอาสา 904 หน่วยงาน และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและตรวจความพร้อมฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 กำหนดจัดประชุมเตรียมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1/65 และตรวจความพร้อมของสถานที่ฝึก ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 3 กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมา

%d bloggers like this: