วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และจิตอาสากองพันทหารสื่อสารที่ 4 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการปรับพื้นที่บ้านผู้ยากไร้ เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และจิตอาสากองพันทหารสื่อสารที่ 4 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการปรับพื้นที่บ้านผู้ยากไร้ เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือรื้อถอนบ้านหลังเก่าให้กับ นายสายชล อยู่เพชร อายุ 48 ปี ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้และได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านท่ากระดน ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: