วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพล จิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์”

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพล จิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์”


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0830 มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บ้าน ป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: