วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 9 คดี และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 9 คดี และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติดีเด่น ประจำปี 2564 ในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รอง ผบช.ภ.5 , ผบก., รอง ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดดีเด่นประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 9 คดีดังนี้
1. เมื่อวันที่ 9 ต.ค.64 ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา
4 คน ของกลางเฮโรอีน 35 กิโลกรัม เหตุเกิด ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
1.1 พ.ต.ต.สุทธินันท์ อัญญประเสริฐ์ สว.สส.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่
1.2 ร.ต.อ.สาคร กองมา รอง สวป.สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
1.3 ด.ต.อรรถพล ชัยมงคล ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

2. เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดพื้นที่ตอนใน ภ.5 ร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย, สภ.แม่สรวย, สภ.ภูธรเชียงแสน จว.เชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 5 คน ของกลางยาบ้า 310,000 เม็ด,
ไอซ์ 58 กิโลกรัม และ เฮโรอีน 20 แท่ง เหตุเกิดด่านตรวจท่าก๊อ อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
2.1. ร.ต.อ.ผดุง ท้ายเรือคำ รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย
2.2. ร.ต.อ.พิชิตพงศ์ ทะนันชัย รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย
2.3. ด.ต.ณรงค์ สารเทพ ผบ.หมู่(สส.) กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

3. เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดพื้นที่ตอนใน ภ.5 ร่วมกับ สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย, กก.สส.ภ.จว.เชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 4 คน ของกลางยาบ้า 1,696,000 เม็ด, ไอซ์ 9 กิโลกรัม เหตุเกิดสามแยกสันทราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
3.1. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
3.2. ร.ต.อ.ศุภกร ธนูศร รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
3.3. ร.ต.อ.บัญชา ศรีกันชัย รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

4.เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 บก.สส.ภ.5 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหา 5 คน ของกลางยาบ้า 4,390,000 เม็ด และ ไอซ์ 290 กิโลกรัม เหตุเกิดบริเวณโกดังรับซื้อของเก่า ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องถึงโรงแรมกัลปพฤกษ์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ ขยายผลจากการจับกุมยาบ้า 5.9 ล้านเม็ด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 ที่ด่านตรวจแม่โถ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย
4.1. พ.ต.ท.กำพล เยาว์ธานี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5
4.2. ร.ต.อ.คมสันต์ ติดสนิท รอง สว.กก.1 บก.สส.ภ.5
4.3. ร.ต.อ.พัทธนันท์ ใจหาญ รอง สว.กก.1 บก.สส.ภ.5

5 .เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 ด่านตรวจห้วยไร่ อ.เด่นชัย จว.แพร่ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ของกลางยาบ้า 5,000,000 เม็ด เหตุเกิดด่านตรวจห้วยไร่ อ.เด่นชัย จว.แพร่
5.1. ร.ต.อ.เทียมทูล หัตถ์ปทุม รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่
5.2. ด.ต.ศราวุธ สีใจวงค์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่
5.3. ส.ต.ท.ภมรเทพ มาอุ่น ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่

6. เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ด่านตรวจป่าตึง สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ของกลางไอซ์ 112 กิโลกรัม เหตุเกิดด่านตรวจป่าตึง อ.แม่ลาว จว.เชียงราย
6.1. พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ ผกก.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย
6.2. ร.ต.อ.เฉลิมรัตน์ ปฐมวงค์ รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย
6.3 ด.ต.ศุภกฤต กิจพิทักษ์ ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

7.เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย, สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย และกก.สส.ภ.จว.เชียงราย ขยายผลการจับกุมของด่านตรวจแม่ลาว ตรวจยึดไอซ์ 123 กิโลกรัม เหตุเกิดหมู่บ้านเอื้ออาทร ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
7.1. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
7.2. ร.ต.อ.ศุภากร ภัทรสุขเกษม รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
7.3. ด.ต.อุดม พันธุ์ประยูร ผบ.หมู่(สส.) สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

8.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 ด่านตรวจสะเลียมหวาน สภ.เวียงมอก อ.เถิน จว.ลำปาง จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ของกลางยาบ้า 600,000 เม็ด, ไอซ์ 41 กิโลกรัม เหตุเกิดที่ด่านตรวจสะเลียมหวาน ต.เวียงมอก
อ.เถิน จว.ลำปาง
8.1. พ.ต.อ.ธนเดช เคหะลูน ผกก.สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง
8.2. ร.ต.อ.ธณัช สลีวงศ์ รอง สว.สส.สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง
8.3. ด.ต.ธีระโชติ ลาวจันทร์ ผบ.หมู่(สส.) สภ.เวียงมอก จว.ลำปาง

9. เมื่อวันที่ 30 ต.ค.64 สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ตรวจยึดยาบ้า 7,970,000 เม็ด ขยายผลออกหมายจับ 3 ราย เหตุเกิดที่ตู้ยามแพร่ธรรมาราม ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จว.แพร่
9.1. พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.เด่นชัย จว.แพร่
9.2. พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่
9.3. ด.ต.พงษ์ศิริ ทนุโวหาร ผบ.หมู่(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่

รายชื่อผู้รับมอบโล่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติดีเด่น ประจำปี 2564
1. กลุ่มที่ 1 ระดับ ผกก. เป็น หน.สภ.
1.1 ชุดปฏิบัติการฯ ระดับดีมาก ได้แก่ สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
1.2. ชุดปฏิบัติการฯ ระดับดี ได้แก่
สภ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2 .กลุ่มที่ 2 ระดับ สวญ. หรือ สว. เป็น หน.สภ.
2.1. ชุดปฏิบัติการฯ ระดับดีมาก ได้แก่ สภ.งอบ จ.น่าน
2.2. ชุดปฏิบัติการฯ ระดับดี ได้แก่ สภ.สะเอียบ จ.แพร่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: