วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) อบจ.เชียงใหม่ kick off ฉีดวัคซีน Moderna ดีเดย์ฉีดพร้อมกันกระจาย 25 อำเภอ

อบจ.เชียงใหม่ kick off ฉีดวัคซีน Moderna เพื่อชาวเชียงใหม่ ดีเดย์ฉีดพร้อมกันกระจาย 25 อำเภอ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน Moderna องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอต่างๆ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอต่างๆ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้นายพิชัย ยังไม่ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดวัคซีน โดยพร้อมเพียงกันให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค covid-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปิดเมืองเชียงใหม่อีกด้วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 187 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้นายพิชัย ยังไม่ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดวัคซีน โดยพร้อมเพียงกันให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค covid-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปิดเมืองเชียงใหม่อีกด้วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 187 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: