วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสา กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมจิตอาสาอำเภอวังทอง ร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

จิตอาสา กองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมจิตอาสาอำเภอวังทอง ร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

พันเอก สกนธ์ เพชรทอง รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 /จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 5/62 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สร้างฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับ อำเภอวังทอง, ศูนย์พัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอวังทอง บริเวณ แปลง CLM นางบัวลอย ปัญญาคำ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

%d bloggers like this: