วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 64 วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 64 วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดดอยจอมแจ้ง คณะญาติธรรม วัดดอยจอมแจ้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และนำปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา ค่าน้ำ ค่าไฟ ซ่อมแซมถาวรวัตถุ เสนาสนะของวัด โดยมีพระครูบรรพตศาสนกิจ (มานพ กิตฺติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดดอยจอมแจ้ง เป็นประธานรับ/องค์ครอง ท่ามกลางคณะญาติธรรม ญาติสนิทมิตรสหาย คณะลูกหลาน ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดดอยจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: