วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารสื่อสารที่ 4 นำจิตอาสา เก็บผักตบชวา ในสระสองห้อง เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ปรับภูมิทัศน์…รับการท่องเที่ยว

กองพันทหารสื่อสารที่ 4 นำจิตอาสา เก็บผักตบชวา ในสระสองห้อง เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ปรับภูมิทัศน์…รับการท่องเที่ยว

กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการลอกผักตบชวาบริเวณสระสองห้อง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยหน่วยได้ใช้ช่วงเวลาว่างเว้นจากภารกิจที่สำคัญและภารกิจอื่นๆ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ รองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ ห้วงปลายปี 2564 นี้

%d bloggers like this: