วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์เผยแผ่ปฏิบัติธรรมโป่งกุ่ม

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์เผยแผ่ปฏิบัติธรรมโป่งกุ่ม เพื่อนำปัจจัยบูรณะและซ่อมแซม ศูนย์ปฏิบัติธรรม ห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการ “ปั๋นกั๋นอิ่ม@เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 “ปั๋นกั๋นอิ่ม@เชียงใหม่” พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ไกร สูงสว่าง ,นายภิภพ พัฒนาภรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์เผยแผ่ปฏิบัติธรรมโป่งกุ่ม เพื่อนำปัจจัยบูรณะและซ่อมแซม ศูนย์ปฏิบัติธรรม ห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการ “ปั๋นกั๋นอิ่ม@เชียงใหม่” เพื่อมอบอาหารให้กับคนยากไร้และไม่มีงานทำในสภาวะโรคติดต่อโควิด – 19 ระบาด โดยมีคณะญาติธรรม เจ้าภาพ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี รูปแบบวิถีชิวิตใหม่ ณ ศูนย์เผยแผ่ปฏิบัติธรรมโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: