วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ทีม 3 คน)ในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

นายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ทีม 3 คน)ในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ทีม 3 คน)
ในงาน“ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมPWKS โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Dara Happy Life โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ สโมสรลีโอเชียงใหม่เพชรนครพิงค์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: