วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10”

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10” กับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและประเพณีของชาวล้านนา ในโอกาสประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศิจกายน 2564 ณ บริเวณคูเมืองด้านใน (แจ่งกู่เฮือง) ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: