ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service………………………………………….

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service
………………………………………….


พันโท เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ One stop service ให้กับ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย , นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 และประชาชนชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อให้รับทราบรายละเอียดของโครงการ One stop service ในระบบการรับสมัครเป็นทหารโดยเริ่มปรับเป็นการสมัครทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ซึ่ง ทบ. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ จำนวน 3,080 อัตรา ภายใต้การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส Covid – 19 อย่างเคร่งครัด