วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะญาติธรรม ทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง “กฐินสามัคคี บุญใหญ่ทานพิเศษ ในวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดศรีล้อม สืบสานแซ่ซ้องประเพณีอันดีงาม”

ผบ.มทบ.32 พร้อมคณะญาติธรรม ทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง “กฐินสามัคคี บุญใหญ่ทานพิเศษ ในวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดศรีล้อม สืบสานแซ่ซ้องประเพณีอันดีงาม”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมกำแพงวัด พร้อมเปลี่ยนหลังคาสำนักงานท้าวเวสสุวรรณ์พ่อปู่มหายักษ์สามพันต๋น ณ วัดศรีล้อม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.ยุพาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มีคณะนายทหาร และคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และพุทธสาศนิกชน ร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีอันดีงาม

ทั้งนี้ ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐิน เป็นกาลทาน (กา-ละ-ทาน) ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว โดยเมื่อได้ทำบุญกฐินแล้วจะได้รับอานิสงส์ คือ ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย, .ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ, ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย, ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

โอกาสนี้ พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมบุญกฐินในนามหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางอีกด้วย โดยปัจจัยกฐินในครั้งนี้ทางเจ้าภาพทุกท่านได้น้อมใจถวายนอกจากจะสมทบทุนซ่อมแซมกำแพงวัดพร้อมเปลี่ยนหลังคาสำนักงานท้าวเวสสุวรรณ์พ่อปู่มหายักษ์สามพันต๋น ณ วัดศรีล้อม แห่งนี้แล้ว ยังจะได้นำไปบูรณซ่อมแซมและเป็นทุนในการทำนุบำรุงพระอารามตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: