วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พุทธศาสนิกชน – คณะศรัทธา จากจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ถวายผ้ากฐินสามัคคีทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

พุทธศาสนิกชน – คณะศรัทธา จากจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ถวายผ้ากฐินสามัคคีทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์สามหลัง

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 คุณจันทรา มังคุด พร้อมด้วยคณะจากจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ร่วมด้วยคณะศรัทธาสำนักสงฆ์สามหลัง เป็นประธานนำกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์สามหลัง เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างหอฉันอเนกประสงค์สำนักสงฆ์สามหลัง มี พระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์สามหลัง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับ/องค์ครอง ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 222,350 บาท รูปแบบวิถีใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: